Προπονητές

RB90693706284

Ντόβας Χαράλαμπος

Πτυχιούχος Προπονητής

6 DAN

 

 

RB90693706284

Λάκης Μιχάλης

Πτυχιούχος Προπονητής 4 DAN