Οι ζώνες στο Tae Kwon Do

Στο Taekwondo, όπως και σε όλες σχεδόν τις πολεμικές τέχνες, χρησιμοποιείται ένα ιεραρχικό σύστημα ζωνών, το οποίο προσδιορίζει τον χρόνο ενασχόλησης και το επίπεδο τεχνικής του αθλητή στο συγκεκριμένο άθλημα.

Οι βαθμοί (Gups) των έγχρωμων ζωνών είναι δέκα (10) και ο καθένας αντιστοιχεί σε κάποιο χρώμα, ενώ οι βαθμοί (Dan) των μαύρων ζωνών είναι εννέα (9).

  • 10ο Gup Άσπρη ζώνη
  • 9ο Gup Μισή κίτρινη ζώνη
  • 8ο Gup Κίτρινη ζώνη
  • 7ο Gup Μισή πράσινη ζώνη
  • 6ο Gup Πράσινη ζώνη
  • 5ο Gup Μισή μπλε ζώνη
  • 4ο Gup Μπλε ζώνη ζώνη
  • 3ο Gup Μισή κόκκινη ζώνη
  • 2ο Gup Κόκκινη ζώνη
  • 1ο Gup Μισή μαύρη ζώνη

Όλοι οι βαθμοί Dan Μαύρη ζώνη.

Στόχος όλων των μαθητών του Taekwondo είναι η απόκτηση της μαύρης ζώνης, η οποία είναι απαραίτητη για να την συμμετοχή τους στις επίσημες αθλητικές διοργανώσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo (ΕΛΟΤ).

Η απόκτηση της επόμενης ζώνης γίνεται μετά από εξετάσεις, εντός της σχολής για της έγχρωμες ζώνες και σε εκδήλωση η οποία διοργανώνεται από την ΕΛ.Ο.Τ. για τις μαύρες ζώνες, αφού έχει παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος προπόνησης για την κάθε ζώνη.

Κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει την μαύρη ζώνη σε μια μέρα. Οι μαθητές μαθαίνουν ότι οι στόχοι τους απαιτούν υπομονή, σκληρή προσπάθεια και συγκέντρωση κατά τη διάρκεια αρκετών ετών. Οι στόχοι αποκτούν λοιπόν μεγάλη αξία καθώς επιτυγχάνονται σταδιακά και με σκληρή δουλειά.

Οι αθλητές γνωρίζουν ότι στο χώρο του Tae Kwon Do, όπως και σε όλες τις μορφές του αθλητισμού, τίποτα δεν χαρίζεται. Ότι έχει καταφέρει το παιδί αποδεικνύεται στο γυμναστήριο. Το παιδί γνωρίζει καλά ότι η πρόοδός του οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην προσπάθειά του και αυτό ανεβάζει την αυτοεκτίμησή του.

Οι απαιτήσεις για κάθε επίπεδο ζωνών καθορίζονται λεπτομερώς και αντιπροσωπεύουν την βελτίωση του αθλητή. Κάθε βαθμίδα απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια, και αντιπροσωπεύει καλύτερη φυσική κατάσταση, μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση, περισσότερη αυτοπειθαρχία, μεγαλύτερο αυτοσεβασμό, περισσότερη ηρεμία, περισσότερη γνώση, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση.

Η σταδιακή εκμάθηση και οι απαιτήσεις για περισσότερη φυσική και ψυχική προσπάθεια οδηγούν τον αθλητή να ανακαλύψει νέους τρόπους για να βελτιωθεί. Αντιλαμβάνεται, κρίνει, αιτιολογεί, σκέφτεται, αποφασίζει, πράττει. Δημιουργεί νέες στρατηγικές και μεθόδους εντελώς προσωπικές, που δεν διδάσκονται από κανέναν και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο όφελος που εισπράττει.